Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat
Magyar Egyesület

1066 Budapest, Teréz krt. 24. I/1.

Adószám: 19622158-1-42

Tel: +36 (1) 475-7000
Fax: +36 (1) 302-4136
E-mail: ngysz@gyermekmento.hu

Bankszámlaszám: OTP 11794008-20022002

A Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat Magyar Egyesület Adatkezelési Szabályzata

amelyet a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat Magyar Egyesület Alapszabályának 16. §-a, valamint az Európai Parlament és a Tanács a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 EU rendelete (GDPR) és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény alapján az egyesület közgyűlése fogadott el.

A Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat Alapítvány Adatkezelési Szabályzata

amelyet a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat Alapítvány Alapító Okiratának VII. 3-4. pontjai, valamint az Európai Parlament és a Tanács a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 EU rendelete (GDPR) és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény alapján az alapítvány kuratóriuma fogadott el.

 

Titkárság, Kérelmek
Tel.: +36 (1) 475-7000
E-mail: ngysz@gyermekmento.hu

Molnár Márta 
Irodavezető, ösztöndíj 
Tel: +36 (1) 475-7014 
E-mail: molnar.marta@gyermekmento.hu

Gabos Erika
Rendezvényszervezés, Médiakonferencia, koncert- és színházjegyek
Tel: +36 (1) 475-7004 
E-mail: gabos.erika@gyermekmento.hu

Kurkó- György Zsuzsánna
Safer Internet Program
Tel: +36 (1) 475-7005 
E-mail: kurko.zsuzsa@gyermekmento.hu
Trénereink ingyenes előadásokat, foglalkozásokat tartanak diákok, tanárok, szülők számára a biztonságos internethasználatról.
Az előadásokat megrendelheti a központi emailcímünkön.

Berta Dóra 
Projektvezető
Tel: +36 (1) 475-7003 
E-mail: berta.dora@gyermekmento.hu

Szabó Tünde
Pénzügy

Tel: +36 (1) 475-7007 
E-mail: szabo.tunde@gyermekmento.hu