Fő programjaink

 1. Egészségügyi program
 2. Gyermekélelmezési program
 3. Nevelőszülői program
 4. Törvény-előkészítési program
 5. Üdültetési program
 6. Képzési és továbbképzési program
 7. Segélyszállítmányok
 8. Más szervezeteknek nyújtott segítség, illetve együttműködés
 9. Rendezvények
 10. Információs és tájékoztatási program
 11. Film, televízió és fotódokumentáció
 12. Kortárs Képzőművészeti Gyűjtemény

 

1. Egészségügyi program

Egészségügy rendelő

 

2020-ban 14 magyarországi és külföldi gyermek kivizsgálásának, gyógykezelésének és műtétjének költségeit fedeztük. Mindennapos kapcsolatban állunk a Heim Pál Gyermekkórházzal, a Semmelweis Egyetemmel, az Országos Gerincgyógyászati Központtal, az Országos Klinikai Idegtudományi Intézettel és más intézményekkel is. 

Évente két alkalommal önkéntesekből álló orvos- és szakembercsoportunk utazik a romániai Hargita és Bákó megyébe, ahol az ottani kórházakban, a Csíkszentmártoni Korai Fejlesztő és Rehabilitációs Központban, óvodákban és iskolákban vizsgálják és gyógykezelik a rászoruló gyermekeket. 2016-ban két alkalommal utaztunk Kárpátaljára és egyszer a Kárpátokon túli területre.

1995-ben mozgó fogászati rendelőként használatos autóbuszt vásároltunk, melynek feladata olyan gyermekek és fiatalkorúak fogászati kezelése, akik lakóhelyük egészségügyi infrastruktúrájának hiányosságai, higiéniás szokásaik vagy más tényezők miatt nem részesülnek ilyen ellátásban. Célunk továbbá, hogy széleskörű szűrőprogramokat és szájhigiénés felvilágosító munkát végezzünk.

2020-ban egészségügyi programunk keretében 3 702 733 forintot használtunk fel. a

2002 szeptemberében megnyitottuk orvosi rendelőnket rászoruló gyermekek részére. Jelenleg gyermekneurológiai és gyermekgyógyászati szakrendelés folyik. A rendelő szakmai teamjében egy gyermekneurológus, három gyógypedagógus és egy gyógytornász dolgozik, akik szenzoros integrációs terápiát és gyógytornát végeznek egy erre alkalmas, kompletten felszerelt teremben. Három helyiségben fejlesztőmunka folyik. 2019-ben a rendelő gyermek fül-orr-gégészettel, foniátriával és audiológiával bővült. Ha szükséges, a gyermekek fejlesztését, terápiáját lovasterápiás lehetőségekkel is kiegészítjük a Szolgálat fóti Lovasterápiás és Oktató Központjában. A Szolgálat lovasterápiás tevékenysége az egészségügyi program szerves részét képezi. Lovasterápiás és Oktató Központunkban szakembereink 2001 óta tartanak lovasterápiás fejlesztő foglalkoztatásokat fogyatékkal élő gyermekeknek.

2020-ban szakembereink összesen 5499 terápiát, szülői konzultációt és vizsgálatot biztosítottak fogyatékkal élő, autista és viselkedészavaros gyermekek számára.

2012 óta nőgyógyászati szűrőkamiont működtetünk, melyben orvosaink szűréseket és tanácsadást végeznek.

Képek az egészségügyi programunkról:

Az önkéntes orvos csoport vizsgálatokat végez Erdélyben

Fogászati vizsgálatok a mozgó fogászati buszon

lap tetejére

 

2. Gyermekélelmezési program

gyermekélelmezés

Szolgálatunk hátrányos helyzetű gyermek iskolai, illetve óvodai étkezési díját vállalja át. Ezt a juttatást - pályázat útján - szociálisan hátrányos helyzetű gyermekek kapják. A megfelelő iratok (jövedelem- és iskolalátogatási igazolás) birtokában s azokat mérlegelve döntünk a fél vagy egész tanévre szóló támogatás odaítéléséről. A támogatást a gyermek nevére, közvetlenül az óvodának vagy iskolának folyósítjuk.

lap tetejére

 

3. Nevelőszülői program

Nevelőszülőknél lévő gyermekeink

Modellnek szánt programunk keretében Pest megyében 2 nevelőszülőnél 2 állami gondoskodásban lévő gyermek családi nevelését biztosítjuk. Nagy hangsúlyt fektetünk a gyermekek személyre szabott gondozására, nevelésére és fejlesztésére; ennek érdekében a nevelőszülők munkáját gyermekorvos és gyógypedagógus is támogatja. Szükség esetén külső szakemberek - pl. fejlesztő pedagógus, gyermekpszichológus, gyógytornász - segítségét is igénybe vesszük. Ezeknek a családoknak évről évre biztosítjuk a számukra egyébként nem, vagy csak nehezen elérhető üdülés lehetőségét, számos kulturális programot, a nevelőszülők számára rendszeresen továbbképzéseket tartunk.

Nevelőszülői programunkra 2020-ban 10 814 818 forintot használtunk fel.

Nevelőszülői tájékoztató - 2015 letöltése

lap tetejére

 

4. Törvény-előkészítési program

Szolgálatunk a gyermekjóléti törvény megszületését megelőző időszakban megjelentette a gyermekvédelemmel kapcsolatos nemzetközi jogszabályok és irányadó dokumentumok gyűjteményét. 1992-1994 között a Miniszterelnöki Hivatallal együtt működtettük a közösen létrehozott Gyermek, Ifjúsági és Családjogi Kodifikációs és Deregulációs Bizottságot. A Bizottság a Népjóléti Minisztériummal közösen kidolgozta a gyermekvédelmi törvényt, melyet a Parlament 1997-ben elfogadott.

A fiatalkorúak előzetes fogva tartásával kapcsolatosan javasoltuk és az Igazságügyi Minisztériummal közösen kidolgoztuk a Büntetőtörvénykönyv módosítását. Módosító indítványunkat a Parlament elfogadta.

Az Állampolgári Jogok Országgyűlési Biztosához fordultunk, hogy szakértőink bevonásával foglaljanak állást arról, nem sérti-e a gyermekek alkotmányos jogait az, hogy a KRESZ-be nem került be a biztonsági gyermekülés kötelezővé tétele. Az országgyűlési biztos javaslatunkkal egyetértett, és azt elfogadta. 

Kezdeményeztük a gyermekjóléti és a média-törvény módosítását, és részt veszünk a módosító javaslat kidolgozásában.

Szakembereink részt vesznek az Igazságügyi Minisztérium Gyermekbarát Igazságszolgáltatás, valamint a Gyermekek Jogaiért Felelős Tematikus Munkacsoportjában.

2016-ban részt vettünk a Civil Törvény módosításában, valamint elkészítettük a gyermekek halláskárosodásával kapcsolatos törvénymódosítás-tervezetet.

Információ a Törvény-előkészítési programunkról

lap tetejére

 

5. Üdültetési program

üdültetés

Pályázati rendszerben intézeti és más, hátrányos helyzetű gyermekek üdülési lehetőségeinek, nyári táborozásának biztosításához és a tanintézetek által szervezett erdei iskolák megvalósításához adunk támogatást, 2020-ban 410 gyermek részére 2 409 598 forintot.

lap tetejére

 

6. Képzési és továbbképzési program

 

Orvosok, gyógypedagógusok, laboránsok, gyermekintézményi dolgozók, állami gondozott és más, hátrányos helyzetű gyermekek képzését, továbbképzését szervezzük.

Pályázati rendszerünk keretein belül 2020-ban 186 hátrányos helyzetű gyermek tehetséggondozását segítettük ösztöndíj-támogatás formájában

Szolgálatunk közreműködésével és támogatásával jött létre a Magyar Lovasterápia Szövetség, mely rendszeresen szervez lovasterápiás szakemberképző kurzusokat elméleti és gyakorlati képzéssel.  

A Gyermekmentő Szolgálat fóti Lovasterápiás és Oktató Központjában valósult meg - támogatóink hozzájárulásával - az Élhető Jövő Park kísérleti projekt. A projekt keretében megújulóenergia-forrásokat hasznosító, innovatív energia- és kutatósziget jött létre. Az Élhető Jövő Parkot egyetemi kutatók és diákok használhatják a szélenergia mérésére, a napenergia tanulmányozására, illetve egy komplex decentralizált energiatermelő rendszer hálózati hatásainak elemzésére. A projekt ugyanakkor részben biztosítja a Gyermekmentő Szolgálat Lovasterápiás és Oktató Központja energiaellátását.

Képzésre és továbbképzésre 2020-ban 81 572 777 forintot használhattunk fel.

Képek a képzési programjainkról

lap tetejére

 

7. Segélyszállítmányok

Elsősorban Romániába és a volt Jugoszlávia területére juttatunk el segélyszállítmányokat, de vittünk már segélyt Bangladesbe, Oroszországba és Ukrajnába is. 2010/2011-ben jelentős támogatást nyújtottunk az észak-magyarországi árvíz és a vörösiszap-katasztrófa károsultjainak.

Képek az ajándékozásokról

lap tetejére

 

8. Más szervezeteknek nyújtott segítség, illetve együttműködés

Szűrővizsgálat Gyimesbükkön

A Gyermekmentő Szolgálat tagjainak kelet- és közép-európai ismereteit, kapcsolatait felhasználva gyakran segítünk más szervezeteknek. Így például részt vettünk az UNICEF és az UNESCO romániai programjainak előkészítésében. Több nyugat-európai szervezet segélyszállítmányához teremtettük meg a megfelelő kapcsolatokat. Kórházak, gyermekotthonok átépítésének, átszervezésének dolgoztattuk ki a terveit, illetve logisztikai hátterét. Teljes egészében mi finanszíroztuk a csíkszentmártoni csecsemőotthon régi épületének átépítését, melyben ma a községi óvoda, számítógépes klub, leányanya otthon és korai fejlesztő központ működik. Magyarországon és Romániában összesen 7 számítógépes klubot alakítottunk ki és szereltünk fel.

Szoros kapcsolatot tartunk fenn több budapesti és vidéki iskolával.

Közreműködésünkkel alakult meg a Magyar Lovasterápia Szövetség és a Művészi Társaság.  

Erre a programunkra 2020-ban 17 007 024 forintot költöttünk.

lap tetejére

 

9. Rendezvények

 Gyermeknapi és karácsonyi rendezvényeket szervezünk azzal a céllal, hogy az arra rászoruló gyermekeket megvendégeljük. Igen hamar népszerűvé vált kétnapos, ingyenes gyermeknapi rendezvényünk - melyet 1990 óta a Budapest Főváros Önkormányzattal közösen rendezünk - minden évben három-négyszázezer látogatót vonz a Városligetbe. Erre a programunkra minden évben 500 szegény sorsú gyermeket hívunk vendégül egy hosszabb hétvégére hazai gyermekintézményekből és a környező országokból.

A Gyermekek Világnapján minden évben gyerekekkel töltjük meg az Parlament Felsőházi termét. A Gyermek- és Ifjúsági Országgyűlést, ahol a gyerekek minisztereket és államtitkárokat interpellálhatnak, az Országgyűléssel közösen szervezzük.

Az ugyancsak az Országgyűléssel közösen szervezett „Országházi Gyermekkarácsony” nevű rendezvényre 800 hátrányos helyzetű gyereket hívunk meg az egész országból, akiket neves sztárok műsora, ismert sportolók élménybeszámolói, játszóházak és játékos vetélkedők szórakoztatnak a Parlament épületében. A gyerekek ajándékokkal tömött hátizsákokkal távozhatnak az ország házából.

Évről-évre több jótékonysági rendezvényt tartunk annak érdekében, hogy azok bevétele hozzájáruljon programjaink működtetéséhez. Az év végi ünnepeket megelőző hetekben karácsonyi színházi jótékonysági estet szervezünk.

A jótékonysági rendezvények sorából kiemelkedett Kocsis Zoltán születésnapi koncertje minden év május 30-án, melyet a Szolgálat megalapításától 2016. november 6-án bekövetkezett haláláig a Szolgálat javára ajánlott fel. Azóta igyekszünk ezt a sorozatot emlékkoncertek formájában folytatni. A 2017-es hangverseny után 2020-ban is készülünk egy emlékkoncertre a Vigadóban, amibe könnyen lehet, hogy beleszól a koronavírus. Karácsony előtt jótékonysági színházi előadásra hívjuk támogatóinkat.

Képek a rendezvényeinkről

lap tetejére

 

10. Információs és tájékoztatási program

A Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat tájékoztatókat tart gyermekeknek és gyermekintézményeknek jogi, egészségügyi és más, gyermekeket érintő témákban. KOBAK címmel a gyermekek sorsával összefüggő témákban felvilágosító könyvsorozat adunk ki. Eddig tizenegy kötet jelent meg: az első a gyermekek jogait és az ezzel kapcsolatos nemzetközi normákat és egyezményeket tartalmazó szöveggyűjtemény, a második az állami gondozásban élő gyermekek és fiatalok önálló életvezetésre való felkészítését szolgáló munkafüzet. A többi kötet „A média hatása a gyermekekre és fiatalokra” című, az NMHH-val közösen rendezett nemzetközi konferenciák előadásait tartalmazza. 2009 óta a Gyermekmentő Szolgálat az EU Safer Internet Program (SIP) magyarországi megvalósítására létrejött konzorcium koordinátora. A SIP célja az internet és az új online-technológiák használatának – különösen a gyermekek számára való – biztonságosabbá tétele, és a jogellenes, valamint az internethasználó által nem igényelt tartalom elleni küzdelem hatékonyságának biztosítása. Szolgálatunk a programban tudatosság-növelő központként a gyermekek, szülők, tanárok és a döntéshozók felvilágosítását, a program népszerűsítését tűzte ki célul. Ennek érdekében oktatásokat szervezünk, kampányokat indítunk és konferenciákat rendezünk (www.saferinternet.hu). 

KOBAK Könyv 2008

Safer Internet Program (SIP, Biztonságosabb Internet Program)

A Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat 2009. április óta az európai Safer Internet Program magyarországi konzorciumának vezetője, és tudatosság-növelő központként a gyermekek, szülők, tanárok és a döntéshozók felvilágosítását, a program népszerűsítését tűzte ki célul. A Safer Internet Program az Európai Unió által közvetített értékrenddel összhangban az internet és az új online technológiák használatának biztonságosabbá tételét szolgálja, különösen a gyermekek számára, illetve a jogellenes, valamint káros tartalom elleni küzdelem hatékonyságát is biztosítja. Kétévente Nemzetközi Internetkonferenciát szervezünk. További információ: www.saferinternet.hu

Szervezetünk 2019-től működteti a hotlinet is, ahol a felhasználók bejelenthetik a káros és illegális tartamlakat. www.biztonsagosinternet.hu

2019-ben 25 542 gyereket és 5714 tanárt, szülőt és döntéshozót oktattunk a biztonságosabb internethasználatra.

Szakembereink részt vesznek az NMHH kezdeményezésére megalakult Gyermekvédelmi Internet-kerekasztal munkájában, valamint a Miniszterelnöki Hivatal által elindított Nemzeti Kiberbiztonsági Fórum tevékenységében.

2012 tavasza óta együttműködünk a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetemmel, mellyel közös médiakonferenciákat szervezünk és könyvsorozatot adunk ki.

lap tetejére

11. Film, televízió és fotódokumentáció

Szociálisan nehéz helyzetben lévő gyermekek sorsát dokumentáljuk; kórházak, iskolák és egyéb gyermekintézmények problémáit mutatjuk be.

1996 óta nyolcszor készítettük el 12 részes, „Egy-Másért” című televízió-műsorunkat, mely 10-10 olyan magyarországi intézményt mutat be, melyeknek lakói, és maga az intézmény is támogatásra szorul.

lap tetejére

12. Kortárs Képzőművészeti Gyűjtemény

kortárs - Szűcs Attila

Az 1995-ben alapított gyűjteményünk elismert hazai kortárs művészek, valamint Egyesületünk tagjai által adományozott műalkotásokból áll, s felajánlások révén folyamatosan gyarapszik. Jelenleg 61 műalkotás van a birtokunkban. Bak Imre, Bernát András, Bullás József, Dienes Gábor, Fehér László, Gábor Áron, Károlyi Zsigmond, Klimó Károly, Koncz András, Konkoly Gyula, Maurer Dóra, Mazzag István, Nádler István, Nemere Réka, Soós Tamás, Szűcs Attila, Tzortzoglou Georgios és Záborszky Gábor festményét, Pálffy Árpád szobrait adományozta nekünk. A gyűjteményt az elmúlt években a budapesti Brit Nagykövetségen, a bécsi Coutts Bankban és a Frankfurti Nemzetközi Könyvvásáron állítottuk ki. Távlati célunk, hogy a gyűjtemény értékesítéséből befolyt összeget programjaink megvalósítására fordítsuk.

lap tetejére

A Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat Magyar Egyesület közhasznú szervezet, így a számunkra juttatott adományok az adományozó adóalapjából a legkedvezőbb feltételek mellet írhatók le. Az adományokról adóigazolást bocsátunk ki.

A beérkezett adományok elosztásáról, programjaink működtetéséről mindenkor a szolgálat - feladatát társadalmi munkában végző - elnöksége dönt

A Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat irattára és pénzügyi elszámolása nyitott, ezért abba - az adatvédelmi törvény és az orvosi titoktartás figyelembevételével - bárki, bármikor betekinthet.

A Szolgálattal kapcsolatban álló orvosok, művészek, jogászok, gyógypedagógusok és más szakemberek ingyen vesznek részt a gyermekekkel kapcsolatos programok megvalósításában.

 

Kérjük, segítsen Ön is! Köszönjük!

www.gyermekmento.hu

Adószámunk: 19622158-1-42